Śledź nas na: facebook - strzelectwo
strzelectwo.info

Strzelanie Rankingowe

Zapraszamy do udziału w „Strzelaniach Rankingowych Parabellum” na strzelnicy krytej w Sulejówku przy ulicy Armii Krajowej 77.

 

„Strzelania Rankingowe Parabellum” skierowane są do sympatyków strzelectwa, ludzi aktywnych, lubiących wyzwania, adrenalinę i rywalizację. Rozgrywki mają na celu wyłonienie najlepszych strzelców w danym miesiącu, którym zostaną wręczone nagrody o łącznej wartości 750 zł.

 

Prowadzone strzelania muszą zapewnić:

- dobrą zabawę

- prestiż dla jej uczestników

- odpowiednią dawkę adrenaliny i rywalizacji

 

W okresie jednego miesiąca liczone są punkty w ramach strzelań na naszej strzelnicy, osobom które wyrażą chęć udziału w zabawie. Ranking będzie prowadzony na bieżąco, a wyniki uczestników publikowane online. W następnym miesiącu zostaną ogłoszeni zwycięzcy i rozdane nagrody. Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie poniżej.

 

Start zmagań od 1 czerwca 2019 roku. Powodzenia!

 

Comiesięczne „Strzelania Rankingowe Parabellum” - Regulamin

 

Organizator oraz miejsce zawodów

Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Usługowe „Parabellum” Sp. z o.o.

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

 

Cel zawodów

Popularyzacja sportu strzeleckiego

Doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz obsługi broni

 

Kiedy można brać udział w zawodach

Udział w zawodach można brać każdego dnia w godzinach pracy strzelnicy.

 

Konkurencje

1.         Pistolet lub rewolwer bocznego zapłonu o kal. .22LR

            Odległość -15m

            Tarcza – sportowa

            Ilość strzałów ocenianych – 10

            Pozycja stojąca oburęczna

            Łączny czas 10 minut

 

2.         Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu

            Odległość -15m

            Tarcza – sportowa

            Ilość strzałów ocenianych – 10

            Pozycja stojąca

            Łączny czas 10 minut

 

Uczestnictwo

W zawodach może wziąć udział każdy, kto uprzednio wykupił minimalny pakiet na strzelnicy „Parabellum” składający się z pistoletu lub rewolweru, amunicji 50 sztuk oraz toru na minimum 30 minut. Do rankingu konkursowego wlicza się ostatnie 10 strzałów z pakietu minimalnego.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla użytku Strzelnicy „Parabellum”.

 

Klasyfikacja

Ranking konkursowy prowadzony jest w systemie miesięcznym. Wyniki zerują się z pierwszym dniem następnego miesiąca.

Klasyfikacją objęci są wszyscy chętni zawodnicy. Wyniki aktualizowane są na bieżąco na stronie www.strzelectwo.info oraz na www.facebook.com/StrzelnicaParabellum/

Zwycięzcy rywalizacji zostaną oficjalnie ogłoszeni najpóźniej do 10-tego dnia każdego następnego miesiąca.

W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje ilość wewnętrznych 10 (10’) 10, 9, 8 (…).

 

Nagrody

Nagradzane są trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji.

 

W konkurencji pistoletu lub rewolweru bocznego zapłonu kaliber 22 LR za:

I miejsce – nagrodą jest karnet wartościowy 130 zł

II miejsce – nagrodą jest karnet wartościowy 100 zł

III miejsce – nagrodą jest karnet wartościowy 70 zł.

 

W konkurencji pistoletu lub rewolweru centralnego zapłonu za:

I miejsce – nagrodą jest karnet wartościowy 200 zł

II miejsce – nagrodą jest karnet wartościowy 150 zł

III miejsce – nagrodą jest karnet wartościowy 100 zł.

 

Wszystkie powyższe karnety do wykorzystania wyłącznie na strzelnicy Parabellum w okresie do sześciu miesięcy od momentu ich przyznania. Nagrody do odbioru na strzelnicy Parabellum.

 

Mowa końcowa

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu w każdym z jego punktów.

 

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Organizator Konkursu, tj. PK-U Parabellum sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 77, 05-071 Sulejówek. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

 1. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, oraz w celach marketingowych.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.